Klik    op de kaart voor details.
Klik    voor kerken van de
Stichting Alde Fryske Tsjerken

Windvanen in de provincie Friesland

Windvanen in Friesland maakt onderdeel uit van een site over windvanen die geen haan voorstellen. Veel van de friese kerken hebben een bijzondere windvaan. Soms verwijzend naar een gemeentewapen, maar vaak ook naar scheepvaart of beroepen.
Aanvullingen en commentaar zijn heel welkom.

Er is over friese scheepswindvanen gepubliceerd door S. ten Hoeve in het Jaarboek 1994 van het Fries Scheepvaart Museum en Oudheidkamer. Informatie uit dat artikel staat op deze site bij de vanen in kwestie vermeld. Van dezelfde auteur staat een overzicht van alle windvanen-niet-hanen in Friesland in Keppelstok nr. 53, december 1996, van de Stichting Alde Fryske Tsjerken. Deze informatie is verwerkt op de site.


Veel kerken zijn eigendom van de Stichting Alde Fryske Tsjerken.

types windvanen
zoekenZie ook wikipedia voor een overzicht van bouwstijlen van Friese kerken en kerken in Friesland van Pijk Kuipťri.