Wier

        

Op het koor van de Ioannis Theater Tsjerke Wier staat een vaan met initialen KP en IK, met daartussen een C of een halve maan.
Volgens S. ten Hoeve (Publicatie nr 53 december 1996 Stichting Alde Fryske Tsjerken) zijn de initialen van Keimpe Pieters en Jentje Keimpes.

terug naar Vaantjeskaart van Nederland   foto's juli 2008

   Deze kerk is eigendom van Stichting Alde Fryske Tsjerken."Ut tankberens foar de gastfrijens, yn syn ūnderdūkerstiid fan de Wiersters underfoun, is dit ūrwurk makke torch J. Fred. M. Bruijn. Mei stripe fan G. Smidstra en A. van der Veen".