Beetsterzwaag

        

Op de toren van de SOW dorpskerk van Beetsterzwaag-Olterterp in Beetsterzwaag staat een wapen.
Volgens S. ten Hoeve (publicatie nr. 53, december 1996, van de Stichting Alde Fryske Tsjerken) betreft dit het alliantiewapen van Reinhardt van Lijnden en zijn tweede vrouw Catharina Aebinga van Humalda en het wapen van Tinco Benedictus en Hijma van Teijen.

terug naar Vaantjeskaart van Nederland   foto's oktober 2005Grotere kaart weergeven
Kerkepad Oost