Akkrum

                

Op het koor van de Nederlands Hervormde kerk in Akkrum staat een triton. Op de toren staat een haan.

Scheepswindvanen in Friesland (S. ten Hoeve, in Jaarboek 1994 van het Fries Scheepvaart Museum en Oudheidkamer) zegt erover: "Op de kerktoren van de Hervormde kerk van Akkrum en op het nokeinde van het kerkdak van de Hervormde kerk van Stavoren staan tritons. Een triton is een zeegod. Hij wordt afgebeeld, half als mens en hals als vis en blazend op een trompet."

terug naar Vaantjeskaart van Nederland   foto's mei 2003


Grotere kaart weergeven
Om 'e toer 6