Friens

                 

Op het koor van de kerk van Friens staat een vaan met het wapen Van Sytzama.
S. ten Hoeve (Keppelstok, Publicatie nr 53, december 1996, Stichting Alde Fryske Tsjerken) zegt erover: In 1718 werd door toedoen van de gebroeders Pyrrhus Wilhelmus, Jan Andries en Fecco Dominicus van Sytzama een windvaan van de wapens van Pico Galenus van Sytzama en Johanna Judith Blanckvoort op het dak van de kerk van Friens geplaatst: "Noch hebben de drie Heeren Capiteinen het ijzeren kruis met sijn houtwerck staende op de kerck beneffens de daarop staende coperen vergulte waijer waerop de waepenen van haar Hoog Edel geborene ouders gequartiert zijn alsmede de vergulten weerhaen die op de tooren staet altesamen aen de Frienser kerck vereert." De windvaan is verloren gegaan, maar in 1989 is er een vervanger gekomen met daarin verwerkt het wapen Van Sytzama.

terug naar Vaantjeskaart van Nederland   foto's juli 2009


Grotere kaart weergeven