Oostrum

        

Op het koor van de Sint Nicolaaskerk in Oostrum staat een (vissers)scheepje.

Scheepswindvanen in Friesland (S. ten Hoeve, in Jaarboek 1994 van het Fries Scheepvaart Museum en Oudheidkamer) zegt erover: Een wel zeer sterk gestileerde 14de-eeuwse kogge kreeg als windvaan een plaats op het nokeinde van de kerk van Oostrum toen de restauratie van het gebouw in 1973 werd voltooid. Het schip refereert aan de kerkpatroon St. Nicolaas, de beschermheilige van zeelieden en aan de ligging aan de oude zeearm, het Dokkumer Diep.

terug naar Vaantjeskaart van Nederland   foto's mei 2003

   Deze kerk is eigendom van Stichting Alde Fryske Tsjerken.