Dronrijp

                 

Op de toren van de hervormde kerk d'Alde Wite in Dronrijp staat een vaan. Op het koor eveneens.

        
Links de vaan op de toren, rechts die op het koor.

Volgens S. ten Hoeve (Publicatie nr 53 december 1996 Stichting Alde Fryske Tsjerken) betreft het wapen dat van de familie Glins.
Volgens een tekst van een werkgroep van de Fryske Akademy staan om de windvaan de wapens Schik en Hommema (?). Onder deze wapens resp.: J C S en H (L?) H., verwijzend naar Johannes Casparus Schik en Hessel Lolkesz. Hommema.

terug naar Vaantjeskaart van Nederland   foto's mei 2003


Grotere kaart weergeven
Tsjerkebuorren


Bron: voormalige website dronrijp.com (ongedateerd)
Burgemeester zet windvaan op toren

De hervormde kerk d'Alde Wite heeft zijn gouden windvaan terug. Burgemeester Gerrie van Delft-Jaasma zette de vaan op zijn plaats. Het vormde de afsluiting van de restauratie van de buitenkant van de kerk.