Sint Maarten

                

Op de toren van de voormalige kerk in Sint Maarten stond Sint Maarten. Tegenwoordig staat hij op het hoogste punt van het Zorgcentrum "Sint Maartenshof". De kerk is nu particulier bezit dat wordt bewoond. Het puntdak is eraf.
Sint Martinus staat ook op de Martinikerk in Sneek en op de Dom in Utrecht. Het paard van Sint Maarten staat op de Martinitoren in Groningen.

terug naar Vaantjeskaart van Nederland   foto's juli 1988 en juli 2006 (rechterfoto)Sint Maarten

        
Beetgum
        
Sint Maarten
        
Sneek
        
Tiel
        
Utrecht
         

        

Van de voormalige site van de St Maartenkerk in Maartensdijk (niet de kerk boven) zijn bovenstaande plaatjes afkomstig.


         Bron: voormalige website Domkerk, Utrecht.
Sint Maarten
Martinus van Tours leefde van 316 tot 397. Als Romeins legerofficier kwam hij op een koude winterdag een naakte bedelaar tegen, die om hulp vroeg. Terwijl alle andere mensen achteloos voorbij liepen, realiseerde Martinus zich dat hij iets moest doen. Daar hij alleen maar zijn eigen zwaard en zijn mantel bij zich had, bleef er maar één mogelijkheid over: hij sneed zijn mantel doormidden en gaf de ene helft aan de bedelaar.
In de nacht daarna verscheen Christus hem in een droom en maakte Martinus duidelijk dat hij zeer goed gehandeld had: door de arme te kleden, had hij Christus zelf gekleed.
Na dit duidelijk signaal liet hij zich dopen; enkele jaren later zei hij het leger vaarwel en werd zwerfmonnik.
In 371 werd hij benoemd tot bisschop van Tours.
Op 11 november 397 stierf hij [dat is een misverstand, 11 november is zijn naamdag; zie hieronder]. Vanwege zijn voorbeeldige leven werd hij al in de 5e eeuw door de kerk heilig verklaard. De Domkerk in Utrecht is aan Sint Maarten gewijd. Tevens is Sint Maarten de schutspatroon geworden van de stad Utrecht.
Jaarlijks wordt op of omstreeks 11 november in de Domkerk het Sint Maartensfeest gevierd.

            Sint Maarten is overleden in Candes Saint Martin, ten zuiden van Tours, daar waar de Vienne en de Loire samenvloeien, op 8 november 397.
Foto's augustus 2011; foto links steen in de vloer van de kerk van Candes Saint Martin.

         Dit beeld staat in een alkoof op de hoek van het stadhuis in Doesburg.
De Grote of Martinikerk in Doesburg is gewijd aan Sint Maarten.
Foto: juni 2008.

terug naar Vaantjeskaart van Nederland