Groningen

                

Op de Martinitoren in Groningen staat een paard met golvende staart (zonder St Martinus).
Volgens de voormalige website Groninger Forum is de huidige windvaan in 1824 gemaakt door loodgieter Feenstra en weegt 150 kilo.

terug naar Vaantjeskaart van Nederland    foto kerk Google; foto's maart 2004 Jos Schuurman; Onderdeel van een foto in het Nieuwsblad van het Noorden, 30-3-2004.foto reisblog DavidesDe historie van de Marinitoren zegt ondermeer:
1619 - 1627
         restauratie van het bovenste deel van de huidige houten bekroning;
toren is nu + 97 m hoog. Plaatsing van de windvaan, het paard van St.Martinus
de schutspatroon van de stad.
03-03-1822
         blikseminslag doet de windvaan naar beneden storten waarbij
politiecommissaris Wartum en een jongen worden gedood.


Volgens de Stichting "Martini Beiaard Groningen" (voormalige website) is de situatie als volgt:
1482
..Men bouwde de toren in 1469 verder naar het westen, opdat het schip van de kerk met één gewelfvlak kon worden verlengd. Daardoor kwam de toren tevens in het verlengde van de Oosterstraat te staan.
De spits was met leisteen bedekt en 102 meter hoog en eindigde in een vergulde bol waarboven zich een ruim 16 meter hoog ijzeren kruis verhief, met als windvaan een Sint Martinus te paard. Deze windvaan werd op 12 juli 1548 op de toren geplaatst. De hoogte van deze toren was ca. 127 meter en dus aanmerkelijk hoger dan de huidige toren. Nadat het bovenstuk van deze toren bij de brand van 1577 verloren ging, is dit later (tussen 1619 en 1627) weer opgebouwd. Deze in 1627 vernieuwde toren was, zoals nu, ca. 97 meter hoog.

1627
Op 17 maart was de herbouw gereed. Tussen 1482 en 1577 was de toren nog meer dan 120 m hoog geweest. Na 1627 was de hoogte ca. 97 m en uiterlijk gelijk aan de toren van nu. Bij een protestantse kerk, meende het stadsbestuur van 1627, paste op de toten geen Sint Martinus als windvaan, maar alleen een paard. Een ordonnantie van Burgemeesters en Raad van 18 december 1627 bepaalde dat het verboden was bij bruiloften het klokkenspel te laten bespelen als bruid en bruidegom naar de kerk gingen of daarvan terugkeerden.

1822
Op de morgen van 8 maart was er weer en blikseminslag op de toren. Het paard stortte neer waardoor de "directeur" van politie P.R. van Wartum dodelijk werd getroffen evenals een jongeman Geert Bontekoe, terwijl schoenmaker Johannes Kraus zwaar werd gekwetst. Van Wartum was hoofd van de politie, die toen bestond uit 3 agenten. Voor de nacht waren er ratelwachten.Zie ook over de bol, het kruis en het paard: Indebuurt Groningen.