Sneek

                

Op de toren van de Grote kerk of Martinikerk van de Protestantse Gemeente in Sneek staat een vaan, met het wapen van Sneek. Op het klokhuis staat op de foto links St Martinus te paard en rechts een koggeschip. St Martinus is de schutspatroon van Sneek.

Scheepswindvanen in Friesland (S. ten Hoeve, in Jaarboek 1994 van het Fries Scheepvaart Museum en Oudheidkamer) zegt erover: Na het gereed komen van de restauratie van het merkwaardige klokhuis naast de Sneker Martinikerk zijn daar in 1971 naar ontwerp van de oud-Sneker Justus Tj. Halbertsma te Amersfoort twee grote windvanen op geplaatst. De ene stelt de beschermheilige van de kerk van Sneek, St. Martinus, voor en de andere een laatmiddeleeuws koggeschip, dat' het belang van de 15de- en 16de-eeuwse zeevaart voor de ontwikkeling van Sneek moet uitbeelden. Aan de opengewerkte windvaan zijn allerlei details zichtbaar, zoals het roer, het anker, de lantaarn, ide onder het opgenomen razeil te zien zijn. Ze hebben wellicht een symbolische betekenis.

                

terug naar Vaantjeskaart van Nederland   foto's (juli 2002) augustus 2008
Wapen van Sneek
"In de lengte doorsneden, de regterhelft van goud, beladen met een halve zwarte arend, de linkerhelft zwart, beladen met 3 goude kronen paalsgewijze geplaatst. Het schild gedekt door een goude kroon en vastgehouden ter regterzijde door een wilde man en ter linker door een klimmende leeuw."
bron: International Civic Heraldry
De Martinikerk is oorspronkelijk in de 11de eeuw in tufsteen opgetrokken. Omstreeks 1300 werd de kerk vergroot en voorzien van een imposant westwerk dat uit drie torens bestond. In 1498 werden het koor en het schip vernieuwd in de gotische stijl. De kerk is een driebeukige basiliek, waarvan de oudere fundamenten in het plaveisel van het Oude Kerkhof zijn aangegeven. Bron: niet meer beschikbare site http://odur.let.rug.nl/~welling/maps/sneek/l1.htm.