Vierhuizen

                 

Op de toren van kerk van Vierhuizen staat een leeuw.
In 2007 wordt de kerk gerestaureerd door een bijdrage van de bankgiroloterij.
A. Pathuis: Een leeuw [Lewe of Von Inn- und Kniphausen 1]. N.B. Vergelijk: GDW [A. Pathuis. Groninger gedenkwaardigheden. Assen 1977], nr. 3826. Jan Carel Ferdinand van In- en Kniphausen verkocht collatie aan H.J. van Bolhuis van Bierum, 9 november 1809. Zie RAG [Rijksarchief Groningen]. Archieven hoge justitiekamer, inv. nr. 2572, blz. 505.

terug naar Vaantjeskaart van Nederland    foto's december 2007; foto vaan rechts Hans Sas (www.hanssasfotografie.nl)
   Deze kerk is eigendom van Stichting Oude Groninger Kerken.
foto Leidekkersbedrijf Ellens

De te restaureren vaan van Vierhuizen in de werkplaats van Leidekkersbedrijf Ellens te Kommerzijl.


                 
Foto kerk in de steigers augustus 2007; foto vaan Leidekkersbedrijf Ellens oktober 2007.
foto Herm Jan Brascamp

Op 30 oktober 2007 werd de leeuw weer op de toren geplaatst.foto Jan Lameris, Vierhuizen

Op 30 oktober 2007 werd de leeuw weer op de toren geplaatst.
bron: Stichting Oude Groninger Kerken (voormalige website)
1998, Opsteller van de tekst, J. F. Oldenhuis te Baflo. Ter gelegenheid van de excursie in december 1998 van Stichting Oude Groninger Kerken De losstaande toren werd in 1839 afgebroken en in 1844 kreeg de kerk haar huidige toren die gebouwd werd door de molenmaker Meindert Jans Kuiper uit Wehe. In 1869 kreeg het gehele kerkgebouw een bepleistering die het muurwerk met al zijn tijdskermerken aan het oog onttrekt. Alleen aan de noordzijde geven vochtsporen de contouren aan van het dichtgezette portaal. De vensters in de noord- en in de zuidzijde zijn later ingebroken evenals die in de rechtopgaande oostgevel. In de westgevel wordt de ingangspartij geflankeerd door twee imitatie-vensters. In de boog boven de deur is een gedenksteen aangebracht met een tekst die herinnert aan de bouw van de toren. Op deze steen staat: "De oude alleenstaande toren in het jaar 1830 afgebroken zijnde is deze nieuwe vanwege vrijwillige bijdragen der ingezeten alhier gebouwd in 1843 onder directie van Pieter G. Abbring, Jan K. Loots en Willem Lammerts Dijkhuis." Aan de zijkanten wordt deze gevel geschraagd door twee overhoekse steunberen. Ook de toren heeft imitatievensters en boven de galmgaten zijn de wijzerplaten bevestigd. Een leeuw - van het adellijke geslacht Lewe - bekroont als windvaan de toren.
Vergelijk de leeuw van Kantens.