Paesens

                

Op de toren van de St Antoniuskerk in Paesens staat een zeilschip. Op het nokeind staat een pijl.

Scheepswindvanen in Friesland (S. ten Hoeve, in Jaarboek 1994 van het Fries Scheepvaart Museum en Oudheidkamer) zegt erover: "Ouder -dan de windvaan van Wierum is de windvaan op de uit 1792 daterende kerktoren te Paesens. Deze heeft de vorm van een zeesnik, een wat lomp, breed en rondgebouwd bunschip met een stompe voorsteven. Het voerde aan de grote mast een sprietzeil, een fok en een kluiver en aan de bezaanmast een klein gaffelzeil."

In het Fries Scheepvaart Museum in Sneek bevindt zich een replica, een zeesnik. Zoek Paesens.

terug naar Vaantjeskaart van Nederland   foto's (mei 2003) augustus 2009