Oude Bildtzijl

                

Op de Julianatoren van de doopsgezinde gemeente van Oude Bildtzijl staat een schelp.

Scheepswindvanen in Friesland (S. ten Hoeve, in Jaarboek 1994 van het Fries Scheepvaart Museum en Oudheidkamer) zegt erover: "De in 1909 gebouwde toren van de Doopsgezinde kerk van Oude Bildtzijl wordt bekroond met een windvaan in de vorm van een schelp. Die is ontleend aan het gemeentewapen van Het Bildt, drie schelpen waaruit korenaren komen"

De doopsgezinde kerk stond als schuilkerk achter de woning van de koster. Op dat pand is in 1909 een toren gebouwd. Het pand met toren, de kerk en twee er rechtsnaastgelegen panden zijn eigendom van de de Stiching DBF, die zich tot doel stelt de leefbaarheid op het platteland te bevorderen. De bovenverdieping van het pand is verpacht aan een logementhouder, het overige deel plus ernaast als cultureel centrum en het rechterpand als dorpswinkel.
In het centrum bevindt zich een verklarende tekst mbt de klok op de voormalige kosterswoning: "30 april 1909: Prinses Juliana geboren!
Uitzinnig van vreugde luiden de bewoners van Oude Bildtzijl de dorpsklok op de bewaarschool. Enthousiast zijn ze “Hoort, hoort: er is een troonopvolgster!”Ze luiden de klok zo hard dat de klokkenstoel valt en de klok barst. Onmiddellijk gaan in het dorp stemmen op om op de te verbouwen kosterswoning van de Doopsgezinde Kerk een toren met uurwerk en luidklok te plaatsen. Het kerkbestuur stemt hiermee in. De Ouwsylsters schrijven een brief naar de koningin met hun verhaal. Koningin Wilhelmina schenkt 100 gulden voor de nieuwe dorpsklok."

terug naar Vaantjeskaart van Nederland    foto's juli 2008, foto klok mei 2013
Wapen van Het Bildt, waarvan Oude Bildtzijl een deel is. Zie ook Sint Jacobiparochie.

Het wapen is rond 1620 ontstaan. Op oudere zegels stonden de hoorns omgewend met een korenschoof achter de hoorns. Het wapen zou de ontstaansgeschiedenis van de gemeente aangeven. Het Bildt is in het begin der 16e eeuw ontstaan na bedijking van de slikken en schorren. De bedijking werd ter hand genomen door (Zuid)Hollandse edellieden. Al snel ontstonden drie dorpjes, die op het wapen gesymboliseerd worden door de schelpen op een achtergrond van de zee. De vruchtbare grond werd gesymboliseerd door de aren.
bron: International Civic Heraldry