Sint Jacobiparochie

                

Op de toren van de Groate Kerk in St Jacobiparochie staat het gemeentewapen van Het Bildt. Op beide nokeinden aan weerszijden van de toren staat een vaantje met het embleem van de Stichting Alde Fryske Tsjerken en het jaartal 1980. De kerk is vanaf 1979 eigenaar van die Stichting en van 1981 in gebruik als cultureel centrum.

terug naar Vaantjeskaart van Nederland   foto's (mei 2003) mei 2013
   Deze kerk is eigendom van Stichting Alde Fryske Tsjerken.Wapen van Het Bildt, waarvan St Jacobiparochie een deel is. Zie ook Oude Bildtzijl.

Het wapen is rond 1620 ontstaan. Op oudere zegels stonden de hoorns omgewend met een korenschoof achter de hoorns. Het wapen zou de ontstaansgeschiedenis van de gemeente aangeven. Het Bildt is in het begin der 16e eeuw ontstaan na bedijking van de slikken en schorren. De bedijking werd ter hand genomen door (Zuid)Hollandse edellieden. Al snel ontstonden drie dorpjes, die op het wapen gesymboliseerd worden door de schelpen op een achtergrond van de zee. De vruchtbare grond werd gesymboliseerd door de aren.
bron: International Civic Heraldry