Loppersum

        

Op de toren van de Petrus- en Pauluskerk in Loppersum staat een vaan. Naar de wind toe staat verticaal het jaar 1906.
Van de wind af staan er (gekruist) een sleutel (Petrus) en een zwaard (Paulus) in. Dat is ook het gemeentewapen van de oude gemeente Loppersum. In de vaan staan nog extra de letters P (tussen het kruispunt van sleutel en zwaard en de spil) en T ( tussen het kruispunt en de "waaiende wimpeltjes" aan het eind van de vaan). Op de vaan, vanaf de spil iets van de wind af, staat nog een open "spade" (schoppens).
A. Pathuis: Een zwaard en een sleutel met de baard rechts boven, schuinkruislings, vergezeld van de letters T.P.; N.B. Bij herhaling vervangen, het laatst tijdens restauratie 1953-1959. Voorgaande buitendien jaartal 1916; sleutel toen baard linksboven. Naamletters van Timannus Petri, pastoor 1558-1585; GDW, nrs 383g, 395. [GDW = A. Pathuis. Groninger Gedenkwaardigheden. Assen 1977]
K.T. Meindersma (I) voegt daar nog aan toe dat het de attributen zijn van de twee kerkpatroons Petrus en Paulus.
Op het koor staat een haan.

terug naar Vaantjeskaart van Nederland    foto's juli 2006

   Deze kerk is eigendom van Stichting Oude Groninger Kerken.I : 4 november 1871
"Een veld van keel beladen met een kruisselings geplaatste sleutel en zwaard van zilver; het laatste met gouden gevest."II : 4 januari 1991
"In goud een dubbele adelaar van sabel, gebekt en gepoot van keel; in een schildhoofd van azuur een schuinlinks geplaatste omgewendende sleutel van goud, gaande over een schuinrechts geplaatste lans van zilver, gepunt van goud. Het schild gedekt met een gouden kroon van 5 bladeren."
NB : de adelaar is tevens getongd van keel.


Gemeentewapens Loppersum
bron: International Civic Heraldry

Oorsprong/verklaring:
Het zouden de symbolen van St.Petrus en St.Paulus zijn, waaraan de vroegere kerk was gewijd. De symbolen werden door de verschillende proosten van de kerk sinds de 16e eeuw toegevoegd aan hum persoonlijke wapens. De oorspronkelijke kleuren waren goud op blauw.
Na samenvoeging van de verschillende gemeenten werd een nieuw wapen samengesteld. In de wapens van Stedum en 't Zandt kwam een adelaar voor, in het wapen van Middelstum St. Hippolytus. Gekozen is voor de combinatie van de verschillende symbolen uit de oude wapens. In het schildhoofd het oude wapen van Loppersum, waarin het zwaard werd vervangen door de lans van St. Hippolytus. Voor de adelaar werd als contrast de adelaar opgenomen in de kleuren van Stedum. De kroon werd een vijfbladerige kroon, omdat de rechtsvoorgangers van de gemeente voor de Franse tijd met volmachten en eigenerfden zitting hadden in de Staten van Stad en Lande (zie ook Delfzijl).
Literatuur: Sierksma, 1962; Gemeentegids Loppersum, 1994