Kiel Windeweer

        

Op de toren van de hervormde kerk in Kiel-Windeweer staan twee adelaars met schild zoals in het wapen van de stad Groningen. Zie Sappemeer en Middelbert.

terug naar Vaantjeskaart van Nederland    foto's augustus 2004

   Deze kerk is eigendom van Stichting Oude Groninger Kerken.
Het stadswapen van Groningen.
bron: International Civic Heraldry

De kerk van Kiel-Windeweer met daar tegenaangebouwd de pastorie is tegenwoordig hotel Amshoff
De Amshoff is van oudsher een veenkoloniale kerk met pastorie die in 1755 werd gebouwd in opdracht van de stad Groningen. In het jaar 1754 dienden de circa 800 inwoners van Windeweer en Lula bij de gemeente Groningen een verzoek in voor een eigen kerk met predikant. Groningen was sinds het begin van de 17e eeuw namelijk eigenaar van dit veengebied . Het verzoek werd ingewilligd.
Het werk werd aangenomen door Hindrik Maathuis. Hindrik Amshoff hield namens de stadsbouwmeester A.Verburgh toezicht op de bouw. De kerk en pastorie zijn inmiddels gerestaureerd in opdracht van de Stichting Oude Groninger Kerken en beschikken nu over twee luxe appartementen die verhuurd worden op basis van logies en ontbijt. Het geheel is omgeven door een prachtige pastorietuin in Engelse landschapstijl.