Thesinge

                


Op de toren van de gereformeerde kerk in Thesinge staat een bazuinblazer: een engel met bazuin.

terug naar Vaantjeskaart van Nederland   foto's maart 2003
   Deze kerk is eigendom van Stichting Oude Groninger Kerken.