Oldehove

        

Op de toren van de Liudgerkerk in Oldehove (Hervormde Gemeente PKN Niehove-Oldehove) staat een haan met hangende staart en daarin het jaartal 1650. Op het koor staat een vaan.

terug naar Vaantjeskaart van Nederland    foto kerk welkom in Zuidhorn.nl; foto haan augustus 2022
   Deze kerk is eigendom van Stichting Oude Groninger Kerken.De zware toren van het dorp Oldehove blikt al eeuwen als een trouwe wacht over het noordelijk deel van het Westerkwartier. De Ludgeruskerk (NH Kerk) moet al uit de 13e eeuw stammen, al zal van die eerste kerk niet veel meer over zijn. Zeker is dat de kerk in 1664 geheel is vernieuwd. In 1971 vond een restauratie plaats. In de kerk is het praalgraf te zien (uit 1730) van de Weense gravin Margaretha von Cobentzel, echtgenote van Ludolph Luirdt van Ripperda, die destijds in de Englumborg woonde.