Noordhorn

                

Op de toren van de kerk van Noordhorn staat een paard met haan op zijn rug.

terug naar Vaantjeskaart van Nederland   foto's juli en augustus 2006

De N.H. kerk in Noordhorn, die omstreeks 1280 werd gebouwd, is te bezichtigen. De dorpskern van Noordhorn ligt op dezelfde gast - de hooggelegen zandrug - als het dorp Zuidhorn. Aangezien de term "horn" oorspronkelijk "hoek" betekent gaat het hier dus om de noordelijke hoek van deze gast. Deze verhoging is vanaf de Friesestraatweg nog duidelijk waarneembaar. In het dorp zelf is nog zichtbaar dat de Hervormde Kerk op het hoogste punt van deze gast is gebouwd. De toren van de NH Kerk (46 m) is in 1999 gerestaureerd. Daarbij is de kapconstructie hersteld, de toren opnieuw gevoegd en de leibedekking en het zinkwerk nagekeken. De toren heeft geen weerhaan maar een paard als windvaan.