't Zandt

                

Op de toren van de Mariakerk van 't Zandt staat het wapen-Alberda.
Zie ook Huizinge, Eenum en Usquert
A. Pathuis: Wapen: Alberda. N.B. Harmen Ompteda daagde Reint Alberda wegens vervangen van weerhaan op toren door windvaan met zijn wapen. Zie RAG [Rijksarchief Groningen]. Archieven hoge justitiekamer, inv. nr. 881, blz. 293, 19 juli 1651. Vergelijk: GDW [[A. Pathuis. Groninger gedenkwaardigheden. Assen 1977], nr. 4348. K.T. Meindersma (Windwijzers in het visier): Links van het wapen staat onder elkaar R en 17, rechts A en 10. Tezamen dus: RA en 1710.

terug naar Vaantjeskaart van Nederland   foto's juli 2006

   Deze kerk is eigendom van Stichting Oude Groninger Kerken.