Oostwold (Oldambt)

        

Op de toren in Oostwold staat een adelaar die enigszins op een phoenix lijkt.

De kerk werd begin 2020 om veiligheidsredenen tijdelijk buiten gebruik gesteld en afgesloten, nadat er in de kerk brokstukken van het plafond waren gevonden. De Tijdelijke Commissie Mijnbouwschade Groningen oordeelde dat deze schade veroorzaakt en/of verergerd was door de gaswinning in Groningen. In 2021 zijn de gewelven en ornamenten hersteld. De vaan is toen opnieuw verguld (onder meer Wikipedia).

terug naar Vaantjeskaart van Nederland    foto's (augustus 2002, juli 2004) juli 2021
bovenstaand plaatje komt uit Dr J Jonstons Beschrijving van de natuur der viervoetige dieren, vogelen, der vissen en bloedloze water-dieren, gekerfde of kronkel-dieren, slangen en draken. Schipper Keizersgracht Amsterdam, 1660


In de kerk hangt een tekening van de MTS-er Stek met op de kerk een een duif (foto augustus 2002).