Sebaldeburen

                         

Op het kerkdak van de kerk van Sebaldeburen staat een wapen. Op de toren staat een wandelende haan (bron: K.T. Meindersma, Windwijzers op Groninger torens en kerken - deel II).
A. Pathuis: Wapen: Gevierendeeld: I en IV Gruys, doch zonder halve adelaar; II en III Horenken. N.B. Nog aanwezig ondanks de resolutie van gedeputeerde staten van Stad en Lande 5 februari 1629 om "der provincie wapen [te] laten stellen aen de bossem in de weem, aen de gestoelte in de kercke ende de weerhane op desleve tot Sebaldebuyren met remotie van de voors. [Hillebrant] Gruys wapenen". Zie RAG [Rijksarchief Groningen]. Archieven der staten, inv. nr. 123, blz. 209. Hilbrand Gruys, van Lellens overleden c. 1670, gehuwd Groningen 3 mei 1629 Geertruid Horenken, overleden na 18 maart 1667. Zie: NLW [De nederlandsche leeuw, 1883-1975], 1954, k. 313.

terug naar Vaantjeskaart van Nederland    foto's juli 2006; foto's vaan rechts en haan augustus 2022

Provincialeweg 44