Morra

                

Op de toren van de Sint-Johanneskerk in Morra staat een vaan. Op het schip een man te paard.

Weiko Piebes heeft uitgebreid onderzoek gedaan naar de achtergrond van de vanen. Zie daarvoor Reisverslag Friesland. De ene windvaan, de man te paard, is de heilige Johannes. De windvaan op de houten toren verbeeldt een viool. De kerk had oorspronkelijk een stenen zadeldaktoren. Deze is echter ingestort door bouwvalligheid. In 1843 is er een houten geveltoren voor in de plaats gekomen. Als voorbeeld voor dit model hebben de kerktorens in de Bohemen gediend. De viool als windvaan is ge´nspireerd op de klassieke muziek uit de Bohemen. Het kruis onder de viool was gesmeed door Michiel Heegstra in 1919, waaraan hij wel vier weken heeft gewerkt. Het is in de jaren '60 van de twintigste eeuw vervangen door een nieuwe die gemaakt is door zijn zoon Age Heegstra. Age werkte er met helper Eeltje Jansma en nieuwe lastechnieken er twee lange dagen aan. De vaan draait op een ingebouwde glazen stuiter.

Bronnen: Mailwisseling Greet Atsma, 29-9-2017, 18-11-2017 (met dank aan kleinzoon Michiel Heegstra voor de informatie);
Delpher: Leeuwarder courant: hoofdblad van Friesland, 09-08-1980 Morra voelt zich het Bokwerd van Oostdongeradeel: Kruis van eigen smid.


terug naar Vaantjeskaart van Nederland    foto's mei 2003, bron achtergrond vanen: Weiko Piebes, 2017