Ferwerd

        

Op de toren van Ferwerd staat een vaan met daarin twee wapens.
Volgens S. ten Hoeve (Publicatie nr 53 december 1996 Stichting Alde Fryske Tsjerken) betreft het het alliantiewapen van Edzard van Burmania en Susanne thoe Schwartzenberg en Hohenlansberg.

terug naar Vaantjeskaart van Nederland   foto's mei 2003
Op de kap van de toren staat een windvaan met de gekroonde wapens van Burmania-Schwartzenberg en Cammingha, duidend op Idzard van Burmania overleden 1632 en zijn twee echtgenotes Susanna van Schwartzenberg overleden 1624 en Jel van Cammingha overleden 1632. Hij woonde op Cammingha State (Friese Volksalm. 1884). Op de vaan staat bovendien 'S en KW als Kvoogd 1786'
De Nederlandse Monumenten van Geschiedenis en Kunst. De Provincie Friesland Nordelijk Oostergo; Deel I. De gemeente Ferwerdadeel. Staatsuitgeverij, 's Gravenhage 1981.