Moddergat

                

Op de toren van de Gereformeerde kerk in Moddergat staat een zeilschip.

Scheepswindvanen in Friesland (S. ten Hoeve, in Jaarboek 1994 van het Fries Scheepvaart Museum en Oudheidkamer) zegt erover: "Toen in 1899 de Gereformeerde kerk van Moddergat werd gebouwd kwam er een windvaan op in de vorm van een nieuw, in de Dongeradelen in gebruik genomen scheepstype, de blazer, aldaar 'blaas'genoemd."

In het Fries Scheepvaart Museum in Sneek bevindt zich een replica. Zoek Moddergat.

terug naar Vaantjeskaart van Nederland   foto's mei 2003