Eestrum (Jistrum)

                 

Op de toren van de dorpskerk in Eestrum staat een paard en op het koor een pijl.
Volgens het boekwerkje Beschrijving van "Doarpstsjerke"Jistrum ( R. Sietzema Jistrum, april 2008) stond er vroeger wel een haan op de toren, maar deze is er eens afgewaaid. Herstel was niet mogelijk, maar voor een zacht prijsje kon er wel een windwijzer in de vorm van een paard worden aangekocht. Daarmee was de prijs belangrijker dan de symbolische waarde.

terug naar Vaantjeskaart van Nederland   foto's juli 2009Grotere kaart weergeven
Schoolstraat 2


        
Bron: Nederlandse monumenten in beeld. Herma M. van den Berg, Regn. Steensma, 1974. Groningen, Friesland, Drenthe.
Bosch & Keuning NV, Baarn. ISBN 90 246 4161 6