Rinsumageest

        

Op de toren van kerk in Rinsumageest staat het dorpswapen.

terug naar Vaantjeskaart van Nederland   foto's juni 2003

Het dorpswapen en de dorpsvlag van Rinsumageest

Tijdens de restauratie van het exterieur van het kerkgebouw (1986) is er weer een windwijzer op de voorheen lege piron van het romaanse schip geplaatst. Helaas kon niet meer worden achterhaald wat voor windwijzer er vroeger op het schip heeft gestaan. De "Fryske Rie foar Heraldyk" werd daarom gevraagd een idee voor een nieuwe windwijzer te leveren. Omdat Rinsumageest geen dorpswapen had, heeft de Rie een dorpswapen ontworpen.

         De windwijzer op de Ned. Herv. Kerk Op'e Geast.
Dit wapen is in de door H. Bron jr. ontworpen windwijzer terug te vinden. De vier torentjes op het wapen verwijzen naar de vier states, die vroeger in Rinsumageest gestaan hebben t.w. Juwsmastate, Melkemestate, Eysingastate en Tjaardastate. De ganzeveer is een herinnering aan de in de 15e eeuw in Rinsumageest geboren kroniekschrijver Worp van habor. Drie van de vier kleuren uit het gemeentewapen van Dantumadeel, waarvan Rinsumageest tot 1881 de hoofdplaats was, zijn voor het Geastmer wapen gebruikt. Op de windvaan staan onder het dorpswapen nog twee klaverblaadjes. Zij verwijzen naar de weilanden rondom het dorp.

Naast het dorpswapen heeft de Rie ook een dorpsvlag ontworpen.
         De dorpsvlag van Rinsumageest.

bron: Digitaal Dorp Rinsumageest (voormalige website)
Het gemeentewapen van Dantumadeel, waarvan Rinsumageest onderdeel uitmaakt. De kleuren van het dorpswapen van Rinsumageest zijn hetzelfde als van de gemeente.
bron: International Civic Heraldry