Oosterzee

        

Op het koor van de Nederlands Hervormde kerk in Oosterzee staat een galloperend paard met een ruiter.
Volgens S. ten Hoeve (Publicatie nr 53 december 1996 Stichting Alde Fryske Tsjerken) draagt de ruiter 18e eeuwse kledij. "In het galopperende paard, waarop de ruiter rijdt, staan de letters I.I. Ze zouden een verwijzing kunnen zijn naar de uit Oosterzee afkomstige Intje Jansz, die in 1622 een tot veler verbeelding sprekend visioen kreeg over plagen die over Friesland, Brabant, Vlaanderen en Duitsland zouden komen. Zijn visioen kreeg zijn neerslag in zogenaamde Intje Janszboekjes die tot in de Tweede Wereldoorlog in en buiten Friesland werden herdrukt en becommentarieerd."

terug naar Vaantjeskaart van Nederland   foto's juli 2006