Oudehaske

                 

Op het koor van de kerk van Oude Haske staat een haas, het wapen van Haskerland. Zie Haskerhorne.
In 2006 stond de haas er niet op. Er werd toen een stuk tegen de kerk aan gezet dat zou gaan dienen als multifunctioneel gebouw. In 2004 stond de haas er wel, blijkens een foto van Peter Karstkarel (419x Friesland). In 2008 is er een nieuwe haas opgezet. Beide hazen lijken enigszins verschillend. De nieuwe haas is gemaakt door de heer Rommert Politiek en is van roestvrij staal. De oude haas was zo verroest dat die bij het oud ijzer is gegaan.

terug naar Vaantjeskaart van Nederland
   bron:S. ten Hoeve, Publicatie nr. 53, december 1996, Stichting Alde Fryske Tsjerken.
   foto's van links naar rechts: Peter Karstkarel 2004 (In: 419x Friesland); Michiel M. Minderhoud 2008; foto augustus 2009


bron: Dorpsbelang Oudehaske

Volgens de voormalige site kulturhus Oudehaske bestaat het dorpswapen uit een geelkleurig varkenshoofd op een groen vlak.Boven het golvend patroon bevindt zich een zilverkleurig schild met springende rode haas tussen twee turfen. Het groen symboliseert de weiden rond Oudehaske, de varkenskop is natuurlijk van het versje “Yn 'e Haske hinget in barch yn 'e beam”, de zilveren golven zijn van het veenmeertje "Nannewiid". En de turf symboliseert de oude turfwinning. De haas refereert aan de naam “Oudehaske” en aan de voormalige gemeente Haskerland. ("haske" is fries voor haas).


Wikimedia