Gorredijk

                 

Op de toren van de voormalige Nederlands Hervormde kerk in Gorredijk stond een paard. Elders op de kerk stonden een hond en een haas, ontleend aan het grieternijwapen van Opsterland.
Wikipedia: De kerk werd in 1683 gesticht en in 1735 en 1877 verbouwd. Het voormalige kerkgebouw had een geveltoren. De kerk werd in 1972 buiten gebruik gesteld en in 1983 gesloopt.

Een paard, dat afkomstig is van de in 1985 afgebroken kerk van Gorredijk wordt bewaard in het Streekmuseum Opsterlān.

Op de nokeinden van het dak van de kerk van Gorredijk uit 1683 en van de bij die kerk in 1735 gebouwde zijbeuk stonden windwijzers in de vorm van een haas en een hond, die ontleend waren aan het grietenijwapen van Opsterland. Sinds de afbraak van de kerk in 1985 worden de windvanen bewaard in Streekmuseum Opsterlān.
bron:S. ten Hoeve, Publicatie nr. 53, december 1996, Stichting Alde Fryske Tsjerken.


De windvanen zijn jaren terug ontzameld wegens de slechte staat (corrosie). De haas en hond stonden op de achterkant van de kerk. De haan was bevestigd op de voorkant van de kerk.
bron: Streekmuseum Opsterlān, oktober 2006.


terug naar Vaantjeskaart van Nederland    foto's oktober 2006. Ze zijn een gift van het Streekmuseum Opsterlān in Gorredijk. Het paard is een detail van de tweede ansicht.


Het grietenijwapen van Opsterland is "Van zilver, beladen met 5 populierboomen, staande op een groene grond, over dewelke heenloopt een haas van keel, vervolgd wordende door een hond van dezelfde kleur, waarvan het voorste gedeelte slechts zigtbaar is."
bron: International Civic Heraldry