Goingarijp

                 

Op de toren van Goingarijp staat een haan. Op de klokkestoel een skūtsje.

terug naar Vaantjeskaart van Nederland   foto's juni 2009

   Deze kerk is eigendom van Stichting Alde Fryske Tsjerken.