Garijp

        

Op het nokeinde van de Petrustsjerkje van de Protestanske gemeente Garijp staat een hen. Op de toren een haan.
Bij nader inzien staan er misschien wel twee hanen op de kerk.

terug naar Vaantjeskaart van Nederland   foto's april 2007