Witmarsum

        

Op de toren van de Doopsgezinde kerk van Witmarsum staat een vis die niet (meer) draait.
Scheepswindvanen in Friesland (S. ten Hoeve, in Jaarboek 1994 van het Fries Scheepvaart Museum en Oudheidkamer) zegt erover: "De windwijzer in de vorm van een vis op de in 1961 gebouwde Doopsgezinde kerk van Witmarsum is een symbool van Christus. Het Griekse woord ICHTHUS, dat vis betekent, wordt gevormd door beginletters van woorden die in het Nederlandse vertaald luiden Jezus Christus, Zoon van God en Heiland."

terug naar Vaantjeskaart van Nederland   foto's juli 2009Grotere kaart weergeven
Menno Simonsstrjitte