Parrega

        

Op het nokeinde van het dak van de Hervormde Johannes de Doper kerk van Parrega staat een windvaan met het dorpswapen met drie botvissen en een arend.

terug naar Vaantjeskaart van Nederland
   bron:S. ten Hoeve, Scheepswindvanen in Friesland. In Jaarboek 1994 van het Fries Scheepvaart Museum en Oudheidkamer
   foto's juli 2009


KerkbuurtHet dorpswapen van Parrega bestaat uit drie botvissen.
bron: International Civic Heraldry