Stavoren

        

Op het koor van de Nicolaaskerk van de Protestante Gemeente in Stavoren staat een triton.

Scheepswindvanen in Friesland (S. ten Hoeve, in Jaarboek 1994 van het Fries Scheepvaart Museum en Oudheidkamer) zegt erover: "Op de kerktoren van de Hervormde kerk van Akkrum en op het nokeinde van het kerkdak van de Hervormde kerk van Stavoren staan tritons. Een triton is een zeegod. Hij wordt afgebeeld, half als mens en hals als vis en blazend op een trompet."

terug naar Vaantjeskaart van Nederland    foto's juli 2006