Gaastmeer

                 

Op het koor van de Pieltsjerke van de Hervormde gemeente in Gaastmeer staat een zeilschip, teken van de oecumene.

Scheepswindvanen in Friesland (S. ten Hoeve, in Jaarboek 1994 van het Fries Scheepvaart Museum en Oudheidkamer) zegt erover: "Op 22 augustus 1948 werd de sterk oecumenisch denkende ds. J.W. Bruinsma tot predikant van de Hervormde gemeente Gaastmeer c.a. bevestigd. Het was de dag waarop de Eerste Assemblée van de Wereldraad van Kerken te Amsterdam werd geopend. In 1958 werd de kerk van Gaastmeer weer in gebruik genomen na een restauratie waarvoor ds. Bruinsma spraakmakende acties ondernam. Hij liet toen op het nokeinde van het kerkdak boven een gestileerde smeedijzer wereldbol een windwijzer plaatsen in de vorm van een embleem van de wereldraad van kerken: een schip met in de masttop een kruisvaan. Vervaardiger was J.W. Zoethout te Sneek".

Zie Zeewolde

terug naar Vaantjeskaart van Nederland   foto's augustus 2008