Uitwellingerga

                 

Op toren van de Hermeskerk van Uitwellingerga staat een haan en op het koor een zeilschip.
Volgens S. ten Hoeve (Keppelstok, Stichting Alde Fryske Tsjerken, Publikatie nr. 53, dec 1996) betreft het een boerenbootje ("melkschouw").
Het is een nieuwe vaan die in september 2008 is aangebracht. De oude bevindt zich in het Scheepvaartmuseum te Sneek. Blijkens onderstaande tekst was de vorige vaan van 1984.

Scheepswindvanen in Friesland (S. ten Hoeve, in Jaarboek 1994 van het Fries Scheepvaart Museum en Oudheidkamer) zegt erover: "Op de in 1873 gebouwde toren van Uitwellingerga staat als windvaan een haan, maar op einde van de nok van het kerkdak een schip. De kerk werd gebouwd in 1680 en uit dat jaar dateert ongetwijfeld ook de gesmede ijzeren bekroning van het nokeinde... Of de windvaan ook in 1680 is gemaakt, is niet duidelijk. Hij heeft de vorm van een eenvoudig "boerenbootje", zoals dat in de omgeving van Uitwellingerga in het waterland werd gebruikt... Het platbodemscheepje voert aan de mast een fok en een eenvoudig sprietzeil. De kop van het roer is nadrukkelijk weergegeven. De windvaan en het ijzerwerk waarop hij rustte werden in 1983 in desolate toestand aangetroffen op de zolder van de kerk van Uitwellingerga. Ze konden opgenomen worden in de collectie van het Fries Scheepvaart Museum, waar de vrijwilligers P.P. de Vries en E. Algra voor restauratie zorgden. De heer De Vries maakte op verzoek van het museum een kopie van de oude windvaan en de heer Algra verguldde die. Op 13 september 1984 vond overdracht van de kopie plaats aan de voorzitter van de Stichting Alde Fryske Tsjerken, eigenares van de kerk van Uitwellingerga. De kopie kreeg als vervanger van de oude windvaan een plaats op het nokeinde van het kerkdak".

terug naar Vaantjeskaart van Nederland   foto's juni 2009
   Deze kerk is eigendom van Stichting Alde Fryske Tsjerken.