Woudsend

                 

De waterstaatskerk "De Karmel" (verwijzend naar karmelieten) in Woudsend heeft een kruisvorm, met aan de voorkant pilaren. Voorop de toren staat een haan, achterop het dak een zeilschip en op beide zijdaken een vaan; Beide vanen zijn identiek. De kerk is sinds 1998 een thuis voor de S.O.W.-gemeente.

Scheepswindvanen in Friesland (S. ten Hoeve, in Jaarboek 1994 van het Fries Scheepvaart Museum en Oudheidkamer) zegt erover: "Evenals de tjalk op de Drachtster vermaning mag het schip dat achter op de in 1837 gebouwde waterstaatskerk van Woudsend een zeegaand schip genoemd worden. Ongetwijfeld is het ouder dan het kerkgebouw. De windvaan heeft de vorm van een 18de-eeuws spiegeljacht met een zeer ronde voorsteven en een hoog opgaand achterschip met een spiegel, die bekroond wordt door een hakkebord, waarboven een vlag wappert. Aan de ene mast van het jacht worden een fok en een grootzeil aan een gaffel gevoerd."

terug naar Vaantjeskaart van Nederland   foto's augustus 2008