De Knipe (Bovenknipe)

                

Op de toren van de Doopsgezinde Kerk in De Knipe staat een zeilschip.

Scheepswindvanen in Friesland (S. ten Hoeve, in Jaarboek 1994 van het Fries Scheepvaart Museum en Oudheidkamer) zegt erover: "Waarschijnlijk naar voorbeeld van de Hervormde kerk in Beneden Knijpe kreeg de Doopsgezinde kerk in Boven Knijpe in de 19de eeuw ook een windvaan in de vorm van een zeegaand schip. De in 1751 gebouwde vermaning werd in 1856 verbouwd. Op de voorgevel, waarin 18de-eeuwse natuurstenen aanzetkrullen opniuw werden toegepast kwam een grote windvaan in de vorm van een driemastervolschip, een koopvaardijschip en niet een oorlogsschip, zoals bij geweldloze Doorpsgezinden mocht worden verwacht."

terug naar Vaantjeskaart van Nederland   foto's augustus 2006, foto vaan juli 2009

Grotere kaart weergeven
Dominee Veenweg 61