De Knipe (Benedenknipe)

                

Op de toren van de Hervormde Kerk in De Knipe staat een zeilschip.

Scheepswindvanen in Friesland (S. ten Hoeve, in Jaarboek 1994 van het Fries Scheepvaart Museum en Oudheidkamer) zegt erover: "In de 17de eeuw ontstond aan de Schoterlandse Compagnonsvaart als uitvloeisel van verveningen het dorp Nieuw Brongerga dat later Beneden Knijpe zou heten. In 1661 werd er een kerk gebouwd, waarop waarschijnlijk in 1736 een koepeltorentje werd gebouwd. Of daar een scheepswindvaan op werk geplaatst is niet duidelijk. De huidige windvaan kwam in 1780 tot stand. Het kerkvoogdijrekeningboek over 1749-1832 bevat er een aantal posten over... De Knypster windvaan heeft de vorm van een driemaster. Het is blijkens de duidelijk zichtbare geschutspoorten een oorlogsschip."

terug naar Vaantjeskaart van Nederland    foto's juli 2005

Grotere kaart weergevenMeyerweg 74