Nij Altoenae

                 

Op de dakruiter van de Gereformeerde kerk van Nij Altoenae staat een zeilschip.

Scheepswindvanen in Friesland (S. ten Hoeve, in Jaarboek 1994 van het Fries Scheepvaart Museum en Oudheidkamer) zegt erover: "Een vrij jonge scheepswindvaan staat op de Gereformeerde kerk van Nij Altoenae in het Bildt. Op het dakruitertje van het in 1927 opgetrokken gebouw stond oorspronkelijk een eenvoudig vaantje. Toen dat defect raakte is het omstreeks 1976 vervangen doo het huidige, dat gemaakt werd door Frits van Dijk. De beweegreden om het scheepje te plaatsen was dat op de plaats van de kerk ooit zee was als domein van schepen. Ook wilde men er op symbolische wijze het "schip der kerk" mee uitbeelden. De gestileerde windvaan heeft een middeleeuws scheepstype tot voorbeeld. Het is uitgevoerd als romp met verstaagde mast en zonder zeilen en doet denken aan de dertiende-eeuwse Kalmarboot die tussen 1932 en 1934 is Zweden werd opgegraven."

terug naar Vaantjeskaart van Nederland   foto's juli 2008