Makkum

                 

Op de toren van de hervormde Van Doniakerk in Makkum staat een fabeldier waarvan de voorkant een paard voorstelt en de achterkant een vissenstaart. Volgens wikipedia is het een zeepaardje. Op het koor staat een vaan met een leeuw, het familiewapen van de familie Van Donia.

Scheepswindvanen in Friesland (S. ten Hoeve, in Jaarboek 1994 van het Fries Scheepvaart Museum en Oudheidkamer) zegt erover: "Het fabeldier op de kerktoren van Makkum wordt onterecht wel aangeduid als een zeepaardje. Bij de vernieuwing van de toren in 1872 werd de windvaan niet herplaatst, maar in 1910 werd hij opgespoord door T.H. Kingma, die er voor zorgde dat hij zijn oude functie herkreeg."
Volgens S. ten Hoeve (Publicatie nr 53 december 1996 Stichting Alde Fryske Tsjerken) is het wapen van Bonno van Donia.

De combinatie paard en vissenstaart komt voor in de Griekse mythologie en is de maritieme tegenhanger van het gewone paard, geheten hippocampus. Misschien verwijst het naar landbouw en visserij. Het laatste lijkt echter geen belangrijke bron van bestaan geweest ondanks het feit dat Makkum aan de voormalige Zuiderzee lag (en aan het IJsselmeer ligt).

terug naar Vaantjeskaart van Nederland   foto's juli 2004