Rijperkerk (Ryptsjerk)

        

Op de toren van de kerk van Protestantse Gemeente Ryptsjerk staat een vaan met initialen ALY, WFL en CSK, en Kerk v 1864.
Volgens S. ten Hoeve (Publicatie nr 53 december 1996 Stichting Alde Fryske Tsjerken) zijn de initialen van Age Looxma Ypey, Wouter Foppes Liezenga en Gauke Sytzes Kootstra.

terug naar Vaantjeskaart van Nederland   foto's juli 2008