Earnew‚ld

                 

Op de toren van de NH-kerk van Earnew‚ld (Eernewoude) staat een zeilschip.
Volgens S. ten Hoeve (Jaarboek 1994 van het Fries Scheepvaart Museum en Oudheidkamer) staat het waarschijnlijk sinds 1774 op de kerktoren. Hij zegt er verder over: "De op de fraai gesmede torenbekroning geplaatste windvaan beeldt een platbodemschip met een vrij steile steven uit. Het zou een praam kunnen zijn. Het voert aan de mast een fok en een gaffelzeil. Op het roer staat een grote vlag. De kluiversboom aan de voorsteven is verhoudingsgewijs te zwaar uitgevoerd; dit is gedaan om de windvaan in de juiste balans te brengen".

terug naar Vaantjeskaart van Nederland   foto's Bram Kloosterman


Grotere kaart weergeven
Dominee Offerhausweg 1