Ballum

                 

Op de dorpstoren van Ballum staat het familiewapen Thoe Schwartzenberg en Hohenlandsberg en het wapen van Ameland (bron: S. ten Hoeve (Publicatie nr 53 december 1996 Stichting Alde Fryske Tsjerken). De toren staat los van het gebouw van de Nederlands Hervormde Kerk en is oorspronkelijk niet bedoeld als kerktoren maar als luidtoren voor tijd en alarm (infobord ANWB).

terug naar Vaantjeskaart van Nederland   foto's december 2009gemeentewapen van Ameland
bron: International Civic Heraldry


foto: september 2022 Herman Eijsackers
Camminghaweg 14