Foudgum

        

Op het koor van de Mariakerk van Foudgum staat het dorpswapen.
Volgens S. ten Hoeve (Publicatie nr 53 december 1996 Stichting Alde Fryske Tsjerken) staat de vaan sinds 1993 op de kerk en is het in 1987 ontworpen door P. Bultsma. De ganzeveer verwijst naar François HaverSchmidt en de roos is ontleend aan het familiewapen Stensera.

terug naar Vaantjeskaart van Nederland   foto's juli 2008

   Deze kerk is eigendom van Stichting Alde Fryske Tsjerken.
Dorpswapen van Foudgum. Het wapen is afgeleid van het wapen van Westdongeradeel. De balk stelt tevens de weg voor die het dorp doormidden snijdt. De pen is het symbool voor de schrijver-dominee Francois Haverschmidt (Piet Paaltjens), die hier van 1859-1862 dominee was. De roos is afgeleid van het wapen van de familie Stenstera.
bron: International Civic Heraldry