Deersum

        

Op het nokeind van de kerk van Deersum staat een vaan met daarin drie cirkels met daarin een ster, volgens S. ten Hoeven (Keppelstok, Stichting Alde Fryske Tsjerken, Publikatie nr 53, dec 1996) op te vatten als het dorpswapen.

terug naar Vaantjeskaart van Nederland   foto's juni 2009dorpswapen van Deersum
bron: International Civic Heraldry