Sneek

        

Op de vermaning van de doopsgezinde kerk in Sneek stond een vaan met de initialen van Wouter Berends. De vaan staat nu op de Mennozaal, gebouwd tegen de vermaning.

S. ten Hoeve (Publicatie nr 53 december 1996 Stichting Alde Fryske Tsjerken): "In 1746 stichtten enkele Doopsgezinden die behoorden tot de rechtzinnige groepering van de Oude Vlamingen in Sneek een vermaanhuis tussen de Singel en het Oosterdijk. Het gebouw kreeg op het dak een windvaan met in spiegelmonogram de initialen van Wouter Beerends (Wouters), de leidsman van de groepering. De windvaan bleef na de sluiting van het vermaanhuis in 1838 bewaard en staat nu op het dak van de Mennozaal, die tegen de vermaning aan de Singel is gebouwd."

terug naar Vaantjeskaart van Nederland   foto's augustus 2008