Jislum

        

Op het nokeinde van de Catherinakerk van Jislum staat een gebroken rad met een zwaard.
Blijkens een bord bij de kerk was Catherina van AlexandriŽ bekeerd tot het Christendom en wist vele filosofen te overreden om haar daarin te volgen. Zij werd begeerd om haar schoonheid en de Romeinse keizer Maxentius wilde haar tot zijn vrouw. Toen zij weigerde liet hij haar folteren op een rad dat in stukken brak, waarna zij sprak dat zij de bruid van Christus was en ze wees hem opnieuw af. Vervolgens liet de keizer haar onthoofden, waarbij melk in plaats van bloed uit haar lichaam stroomde. De symbolen van de later heilig verklaarde Catherina zijn dan ook het rad en het zwaard.
De strijdbaarheid en volharding in het behoud van de toren door de inwoners worden verbeeld door de symbolen van de Heilige Catherina, welke in de op 17 december 2004 op het dak geplaatste windwijzer tot uiting komt.

terug naar Vaantjeskaart van Nederland   foto's juli 2008