Nijemirdum

        

Op het nokeind van de SOW-kerk "De Hoekstien" in Nijemirdum staat een vaan met het jaartal 1898, het bouwjaar van de kerk.

terug naar Vaantjeskaart van Nederland   foto's juli 2006